Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Dimanakah makam sayidina 'Ali?


ASSALAMUALAIKUM WR WB,                                                             

Kalian sudah pasti tau dimana makam Nabi Muhammad SAW,makam Abu bakar Siddiq,makam Umar bin Khattab yaitu dimesjid Madinah,dan kalinan juga telah tau makam Saidina Ustman bin Affan di pusara Baqi' di Madinah juga tidak jauh dari mesjid Nabi.Makam Saidina 'Ali bin Abi thalib ?

Berikut berbagai macam informasi:

A. Makam Saidina Saidina 'Ali yang benar adalah disuatu tempat bernama Giri di Najaf,dekat karabela,lebih kurang 60 km dari kota Baghdad,irak.

B. Sebadgai dimaklumi dalam sejarah islam Ahlussunnah Wal Jama'ah(bukan Syi'ah),bahwa Khalifah-Khalifah Nabi yang kemudian bersama Khalifaurrasyidin,adalah:

1. Abu bakar Siddiq,berkuasa dari tahun lebih kurang 10 H sampai tahun 13 H.

2.  Umar bib Khattab,berkuasa dari tahun lebih kurang 13 H sampai tahun 23 H

3. Ustman bin Affan berkuasa dari tahun lebih kurang 23 H sampai 35 H.

4. 'Ali bib Abi Thalib berkuasa dari tahun lebih kurang 35 H sampai 40 H.Jadi 'Ali bin Abi Thalib adalah Khalifah yang ke IV.

C. Sebagai yang dimaklumi dalam sejarah,bahwa Saidina 'Ali diangkat oleh umat islam di Madinah pengganti saidina Ustman.

Tetapi Saidina Mu'awiyah sebagai gubernur Khalifah Utsman di Damaskus,Syiria,tidak menerima angkatan karena pengangkatan itu tidak menurut prosedur yang berlaku dalam Islam,kata belihaidh

baca juga: sejarah darah menstruasi (haid)

Satu bermarkas di Madinah dan yang lain bermarkas di Syiria.Sayang sekali terjadi selisih pendapat politik antara dua kekuatan Islam,satu di Madinah yang di kemandoi oleh Khalifah 'Ali dan yang kedua di Syria yang di kepalai oleh Mu'awiyah Rda.Sangat disesalkan,terjadi sejarah hitam di kalangan Umat islam yaitu terjadinya peperangan"Siffin"yangterkenal antara kekuatan Madinah dan Kekuatan Syiria(Syam).

Serentak dengan hal itu timbullah kaum Khawarij(kaum yang di luar)yaitu tidak menyukai Mu'awiyah dan pula tidak menyukai Saidina 'Ali.Khawarij ini menjadi firqah(partai) yang besar di kemudiannya.

D. Kemudian markas Saidina 'Ali dipindahkah dari Madinah ke Kuffah,suatu kota kecil di Irak.Mungkin tujuannya untuk mendekati Syam(Syiria),supaya mudah mendudukkanya.

E. Pada waktu shubuh bertepatan pada hari jum'at 17 Ramadhan tahun 40 H terjadi suatu kejadian yang menggemparkan adalah Saidina 'Ali ketika beliau pergi untuk sembahyang di Mesjid Kuffah beliau di tusuk dari belakang oleh seorang dari kalangan kaum Khawarij yang dengan sengaja datang kesitu memang untuk membunuh beliau.tiga hari setelah peristiwa itu wafatlah Saidina 'Ali di sebabkan oleh tusukan itu.

F. Anak beliau Saidina hasan dan husain sepakat supaya beliau di kuburkan di satu tempat tersembunyi  dan juga di makam pada malam hari tidak di hadapan umum.Hal ini di lakukan karena khawatir  dari tindakan jahat grilya yang mungkin saja menggali kubur dan mencicang tubuh beliau.

Maka anak-anak beliau membuat kamuflase(samaran),yaitu dengan menyuruh supaya menggali kubur yang banyak,da yang berada di mesjid Kuffah,ada di dekat pintu istana kerajaan,ada juga di dekat rumah Abdullah bin Yasin Al Qasari,ada di perkuburan 'Aali ja'dah al Makhzumi,ada juga di kampung tsawiyah,ada juga di Kunasah,dan masih banyak lagi.

Kemudian jenazah Saidina 'Ali betul dikuburkan pada malam hari yang sangat gelap dengan tiada upacara di Giri najaf.Pada waktu pagi seluruh makam yang sudah di gali tadi ditimbun lagi sehinggga masyarakat yang ada didalam negeri ataupun di luar negeri tidak tau yang mana makam Saidina 'Ali.

G. Beberapa tahun sesudah itu setelah dinginnya pergolakan politik ada orang yang bertanya kepada anak beliau yaitu Saidina Husain cucu baginda kita Rasulullah Saw

Lihat Syarah nahjul balaghah:

Artinya:Dimana tuan kuburkan Amirul mukminin(saidina 'ali)maka beliau berkata:kami bawa jenazah beliau pada malam hari dari rumahnya di Kaufah kami bawa sampai mesjid Ats'ats dan sampai kedataran dekat kampung Giri ,maka disitulah beliau di makamkan".

(Syarah nahjul balagah juz 1,hal 16).

Maka jelaslah dari keterangan anak beliau dan tak dapat diragukan lagi karena beliaulah yang menguburnya disitu.kemudian bertahun tahun sesudah itu anak anak cucu beliau menziarahinya datang kesitu yaitu Giri.

Dapat ditarik kesimpulan yang bahwa sanya makam Saidina 'Ali yaitu Giri dinajaf irak lebih kurang 60 km dari baghdad.


SALAM DARI KAMI DARUL IHTIDAUL ISLAM. 
ariv yabarwiel
ariv yabarwiel "DUNIA HANYA HIASAN,AKHIRATLAH TUJUAN" By arifullah

Posting Komentar untuk "Dimanakah makam sayidina 'Ali?"